dimecres, 12 de novembre del 2008

ALUMNES DE 4t ESO ASSUMPTE POWERS DE GEOMORFOLOGIA EXTERNA

ja teniu en el quadre gris de l'esquerra alguns powers dels que hwm vist a classe.